Browsing Tag

stress

Stress lâu dài sẽ dẫn đến bệnh trĩ.

Stress có mối liên quan mật thiết với chứng táo bón và bệnh trĩ. Trong đó, táo bón là một triệu chứng chứ không phải là một căn bệnh, nhưng táo bón là một rối loạn phổ biến nhu động ruột. Nếu để mạn tính sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc…